Español Para Todos http://www.ept.pl
strona głównamapa serwisu

ept
  ◦ o serwisie
  ◦ kontakt
  ◦ mapa serwisu

język
  ◦ gramatyka
  ◦ idiomy
  ◦ zwroty
  ◦ o języku

zasoby
  ◦ słownik
  ◦ baza czasowników
  ◦ przysłowia
  ◦ wzory podań/listów

katalogi
  ◦ strony www
  ◦ książki
  ◦ muzyka
  ◦ poezja

do ściągnięcia
  ◦ programy

testy
  ◦ typy testów
Test: czas Presente (10 losowych pytań)

powrót do typów testów   kolejne 10 pytań

      

1. ¿Cómo te ..........?
   llamas
   llaman
   llama
6. En el cuarto de baño .......... una lavadora.
   está
   es
   hay
2. Pedro .......... siempre a pie.
   esta
   va
   habla
7. Mi amigo .......... la comida.
   hacemos
   habla
   vive
3. ¿Qué .......... a esta palabra?
   significa
   significas
   significan
8. Yo no .......... ayudarte.
   trabajo
   poseo
   puedo
4. Italia siempre ganar los partidos del fútbol.
   gana
   ganamos
   gano
9. Estos sofas .......... muy cómodos.
   eres
   es
   son
5. Vosotros encontrarse a las siete.
   me encuentro
   os encontráis
   nos encontramos
10. ¿(Vosotros) .......... tiempo?
   teneis
   soleis
   vivis


Copyright © Marcin Mączka